';

Wat is ons streven?

Stichting Humafy streeft ernaar om mensen met elkaar, hun omgeving en de natuur te herenigen.
HART VOOR ELKAAR

Stichting Humafy wil échte intermenselijke contacten herstellen en fysieke ontmoetingen stimuleren.  In tegenstelling tot wat wij kennen van de smartphone en social media, waar het menselijke contact ten dienste staat van het digitale contact, willen wij de smartphone en social media ten dienste stellen van het échte contact.

Wij willen herinneren aan wat wij met elkaar gemeen hebben en aan wat ons verbindt als mensen. Daar waar wij als mensen op een bewuste manier omgaan met onze smartphones en social media zal de wezenlijke interesse in de ander op een natuurlijke wijze herstellen.

HART VOOR DE ZAAK

‘Hart voor de Zaak’ richt zich op bedrijven en organisaties. Om écht goed te kunnen samenwerken is het essentieel dat medewerkers elkaar kennen. Hoe goed kennen jouw medewerkers elkaar en is er binnen jullie organisatie voldoende ruimte voor écht intermenselijk contact?

Stichting Humafy zet zich in om organisaties te ondersteunen in het versterken van het intermenselijke contact op de werkvloer. Benieuwd wat dit traject inhoudt? Neem contact met ons op via het contactformulier en lees hieronder alvast het voorbeeld van Rijksmuseum.

HART VOOR NATUUR

De oprichters van Stichting Humafy zijn bezorgd over de wijze waarop de mens de natuurlijke bronnen van de aarde in een hoog tempo uitput. Denk hierbij aan; overbevolking, massaproductie, overconsumptie, luchtvervuiling, ontbossing, overbevissing, trofeejacht, ivoorhandel etc. Al deze ‘crimes against nature’ laten zien dat de mens vervreemd is geraakt van de natuur en zichzelf als een losstaand en superieur geheel is gaan beschouwen.

Wie zijn wij?

WE STELLEN ONS GRAAG VOOR
team image
Marit Schepers
Gefascineerd door de wijze waarop jonge kinderen van nature in verbinding staan met de natuur wil ik dit gegeven graag versterken door kinderen in hun kracht te zetten en hun natuurlijke beweging tot volle bloei laten komen.
team image
Olaf Koning
Het menselijke contact verdigitaliseert, de samenleving polariseert en de mens dreigt, met alle gevolgen van dien, het contact te verliezen met de natuur. Dit zijn de hoofdredenen waarvoor ik stichting Humafy heb opgericht. Het woord Humafy is in het leven geroepen om de onderlinge verbinding tussen mensen te duiden. 'Humafy' is dan ook een samenvoeging van de woorden human en unify. Stichting Humafy staat dan ook voor écht menselijk contact. De mens in verbinding met de ander, zijn omgeving en de natuur.
team image
Viktor Koning
Onze vraagstukken houden zich onder andere bezig met de humanisering van technologische innovatie. Uit onderzoek is gebleken dan we in 2008 gemiddeld 18 min. per dag onze telefoon gebruikten, nu ligt het al boven de 3 uur. Ik ben van mening dat onze gadgets ons nog meer tegemoet kunnen treden om zo meer uit ons leven te halen. Mijn vakgebied is muziek, muziek verbindt - en brengt mensen bijeen in de meest letterlijke maar ook figuurlijke zin. Het helpt ons te focussen op dat wat er daadwerkelijk toe doet, en stil te staan wanneer de hedendaagse digitale ruis een loopje met ons neemt.
team image
Shivan Shazad
Met een achtergrond in sociologie, antropologie en kunst, bestudeer ik graag mensen en hun sociale omgeving. Wat betekent cultuur voor ieder mens? Hoe kunnen we vanuit onze verschillende cultureel gevormde ideeën dichter tot elkaar komen en elkaar als volwaardig zien, zowel privé als op het werk?
team image
Wellicht jij?
Word jij de nieuwe Humafyer? Mail ons en kijk hoe je kunt bijdragen aan de doelstelling van Stichting Humafy.

Wat zegt men over Humafy?

WAT ANDEREN VINDEN
testimonial author
``Door de persoonlijke waarden te verbinden aan de waarden van Rijksmuseum is bewuster en consistenter gewerkt aan de professionele uitstraling van de afdeling.``
Raymond de Jong
Hoofd Veiligheidszaken / Directeur PP10 B.V. at Rijksmuseum

Wat houdt ons bezig?

LAATSTE ONTWIKKELINGEN
Blog The Motivation Project

Op 2 februari 2016 is Stichting Humafy opgericht met als doel het herenigen van mensen met elkaar, hun omgeving en de natuur. In maart 2016 hebben wij met de stichting

Continue
Test blogpost 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue
Test blogpost 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue