';

Wat is ons streven?

Stichting Humafy streeft ernaar om mensen met elkaar, hun omgeving en de natuur te herenigen.
HART VOOR ELKAAR

‘Hart voor Elkaar’ wil echte intermenselijke contacten herstellen en fysieke ontmoetingen stimuleren. In deze tijd worden verschillen tussen mensen benadrukt. Wij willen herinneren aan wat wij met elkaar gemeen hebben en aan wat ons verbindt. Stichting Humafy doet dat óók via een online platform, dat dienst doet als vertrekpunt.

HART VOOR DE ZAAK

‘Hart voor de Zaak’ is ontstaan vanuit de gedachte dat medewerkers mensen zijn met unieke eigenschappen. Zij hebben een intrinsieke motivatie voor productiviteit die wordt gevoed door wat hen beweegt. In de Japanse taal is hier een bijzondere term voor, namelijk ‘Ikigai’ dat zo veel betekent als ‘de reden waarom je bestaat’. Waarvoor kom jij ‘s ochtends je bed uit?

HART VOOR NATUUR

De oprichters van Stichting Humafy zijn bezorgd over de wijze waarop de mens de natuurlijke bronnen van de aarde in een hoog tempo uitput. Denk hierbij aan; overbevolking, massaproductie, overconsumptie, luchtvervuiling, ontbossing, overbevissing, trofeejacht, ivoorhandel etc. Al deze ‘crimes against nature’ laten zien dat de mens vervreemd is geraakt van de natuur en zichzelf als een losstaand en superieur geheel is gaan beschouwen.

Wie zijn wij?

WE STELLEN ONS GRAAG VOOR
team image
Marit Schepers
Gefascineerd door de wijze waarop jonge kinderen van nature in verbinding staan met de natuur wil ik dit gegeven graag versterken door kinderen in hun kracht te zetten en hun natuurlijke beweging tot volle bloei laten komen.
team image
Olaf Koning
Het menselijke contact verdigitaliseert, de samenleving polariseert en de mens dreigt, met alle gevolgen van dien, het contact te verliezen met de natuur. Dit zijn de hoofdredenen waarvoor ik stichting Humafy heb opgericht. Het woord Humafy is in het leven geroepen om de onderlinge verbinding tussen mensen te duiden. 'Humafy' is dan ook een samenvoeging van de woorden human en unify. Stichting Humafy staat dan ook voor écht menselijk contact. De mens in verbinding met de ander, zijn omgeving en de natuur.
team image
Shivan Shazad
Met een achtergrond in sociologie, antropologie en kunst, bestudeer ik graag mensen en hun sociale omgeving. Wat betekent cultuur voor ieder mens? Hoe kunnen we vanuit onze verschillende cultureel gevormde ideeën dichter tot elkaar komen en elkaar als volwaardig zien, zowel privé als op het werk?
team image
Viktor Koning
Onze vraagstukken houden zich onder andere bezig met de humanisering van technologische innovatie. Uit onderzoek is gebleken dan we in 2008 gemiddeld 18 min. per dag onze telefoon gebruikten, nu ligt het al boven de 3 uur. Ik ben van mening dat onze gadgets ons nog meer tegemoet kunnen treden om zo meer uit ons leven te halen. Mijn vakgebied is muziek, muziek verbindt - en brengt mensen bijeen in de meest letterlijke maar ook figuurlijke zin. Het helpt ons te focussen op dat wat er daadwerkelijk toe doet, en stil te staan wanneer de hedendaagse digitale ruis een loopje met ons neemt.
team image
Peter Storimans
Als Mens (ondernemer en beginnend schrijver met een literaire ambitie) probeer ik zoveel mogelijk met aandacht in het Nu te leven. Het is het Nu waarin de wijsheid des levens voor mij ligt opgesloten. Wij leven echter in een tijd waarin wij, mede door technologie, vooral leven in de toekomst, zonder gerichte aandacht voor elkaar in dit moment. Stichting Humafy doorbreekt deze dualiteit door zich in te zetten voor écht menselijk contact en geeft mij de mogelijkheid om bij te dragen aan een mooiere samenleving.
team image
Wellicht jij?
Word jij de nieuwe Humafyer? Mail ons en kijk hoe je kunt bijdragen aan de doelstelling van Stichting Humafy.

Wat zegt men over Humafy?

WAT ANDEREN VINDEN
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.
Daniel Spacey
Sales manager
Doing business like this takes much more effort than doing your own business at home, and on top of that there's the curse of travelling, worries about making train connections, bad and irregular food.
Michael Davidson
Freelance designer

Wat houdt ons bezig?

LAATSTE ONTWIKKELINGEN
Blog The Motivation Project

Op 2 februari 2016 is Stichting Humafy opgericht met als doel het herenigen van mensen met elkaar, hun omgeving en de natuur. In maart 2016 hebben wij met de stichting

Continue
Test blogpost 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue
Test blogpost 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Continue